Gi innspill

NOUen er levert og perioden for å gi innspill er derfor over.