Om utvalget

Investeringskontrollkontrollutvalget (Screeningutvalget) er et offentlig utvalg som skal utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget ble nedsatt 28. oktober 2022.

Utvalget skal levere en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. desember 2023.

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her:

Regjeringen vil utrede behovet for nærmere sikkerhetsvurderinger av utenlandske investeringer – regjeringen.no